വിവരാവകാശം

അഡീഷണല്‍ സേവനാവകാശ നിയമം 2014

2012 ലെ കേരള സംസ്ഥാന സേവനാവകാശ ആക്ട് പ്രകാരം ആരോഗ്യസേവന വകുപ്പ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്‍

2005 ലെ വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ട്രേറ്റിലെ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍, അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍, അപ്പീല്‍ അധികാരികളുടെയും പേര്, തസ്തിക, ടെലഫോണ്‍ നം.(പുറത്തു നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ നമ്പറിന് മുമ്പായി 2519 എന്ന നമ്പര്‍ ചേര്‍ത്ത് വിളിക്കാവുന്നതാണ്).

 

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍
ഓഫീസറുടെ പേര്, തസ്തിക
അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍
ഓഫീസറുടെ പേര്, തസ്തിക
സെക്ഷന്‍ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ഓഫീസ്
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
അപ്പീല്‍ അധികാരിയുടെ പേര്,
തസ്തിക
ഷേര്‍ളി
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
സിജിമോള്‍ ഇ.എ 0471-2519246 246 ഡോ.റീന കെ.ജെ.
ഡി.എച്ച്.എസ്.
രാധിക എ.ആര്‍.
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് എഫ്.ഡബ്ല്യു.എ 0471-2519336 336 ഡോ.മീനാക്ഷി വി.
അഡീ.ഡയറക്ടര്‍ (FW)
നീനാ കേശവ്‌
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
ഷൈനി.എ. എഫ്.ഡബ്ല്യു.ബി

0471-2519337 337  
മഹേഷ്
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് എഫ്.ഡബ്ല്യു.സി 0471-2519339 339  
പ്രഭാജോര്‍ജ്‌
ഡെമോഗ്രാഫര്‍
സുജാത എച്ച്.ഐ.സി 0471-2519335 335  
ജയകുമാരി
എച്ച്.സി.
ജയലക്ഷ്മി
സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
യു.ഐ.പി 0471-2519339 339  
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് സീനിയര്‍  ക്ലാര്‍ക്ക് ഇ.എസ് 0471-2519224 224 ശോഭ വി
സീനിയര്‍ സുപ്രണ്ട് ദിവ്യ.ബി.റ്റി. എം.എച്ച് 0471-2519257 257 ഡോ.നന്ദകുമാര്‍ കെ.വി.
അഡീ. ഡയറക്ടര്‍ (മെഡിക്കല്‍)
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്   എം.ആര്‍ 0471-2519257 257 ഡോ. രാജേന്ദ്രന്‍ എന്‍
അഡീ. ഡയറക്ടര്‍.
(റ്റി.ബി)
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് എം.എസ്.പി. 0471-2519213 213 ഡോ.നന്ദകുമാര്‍ കെ.വി.
അഡീ. ഡയറക്ടര്‍ (മെഡിക്കല്‍)
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്   എം.എസ്.എ 0471-2519212 212 ഡോ.നന്ദകുമാര്‍ കെ.വി.
അഡീ. ഡയറക്ടര്‍ (മെഡിക്കല്‍)
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് സീനിയര്‍  ക്ലാര്‍ക്ക് ഇ.എഫ് 0471-2519285

285 അഡീ. ഡയറക്ടര്‍ (എ&റ്റി)
ഡോ.നന്ദകുമാര്‍ കെ.വി.
അഡീ. ഡയറക്ടര്‍ (മെഡിക്കല്‍)
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ഇ.ജി. 0471-2519251 251 ഡോ.സക്കീന കെ.
അഡീ. ഡയറക്ടര്‍ (പി.എച്ച്)

അഡീ. ഡയറക്ടര്‍ (എ&റ്റി)

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് പി.എച്ച്

0471-2519291 291 ഡോ. സക്കീന കെ
അഡീ. ഡയറക്ടര്‍ (പി.എച്ച്)
വിശ്വനാഥന്‍.കെ.വി.
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
റോബിന്‍ ജോസഫ് എം.സി. 0471-2519217 217 ഡോ. ജയശ്രീ വി, അഡീ. ഡയറക്ടര്‍
 (പ്ലാനിംഗ്)

അഡീ. ഡയറക്ടര്‍ (എ&റ്റി)

തുളസീധരന്‍.പി.
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
പ്രേമലത
സീനിയര്‍  ക്ലര്‍ക്ക്
പി.എല്‍.എ

0471-2519216

216 ഡോ. ജയശ്രീ വി, അഡീ. ഡയറക്ടര്‍
 (പ്ലാനിംഗ്)

സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്

സന്തോഷ്
സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
പി.എല്‍.ബി

0471-2519316 316

ഡോ. ജയശ്രീ വി, അഡീ. ഡയറക്ടര്‍
 (പ്ലാനിംഗ്)

സുനില്‍കുമാര്‍.സി.കെ
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
മിനി.പി.ചാക്കാ എ.ബി 0471-2519280 280 ഷീല.പി.
ഫിനാന്‍സ്  ഓഫീസര്‍
റോഷന്‍ ലാല്‍
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
സുരേഷ്‌കുമാര്‍.പി എ.സി 0471-2519289 289 ഷീല.പി.
ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍്
ശോഭ.കെ.ആര്‍
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
ചിത്രലേഖ.വി.എം എ.ഇ 0471-2519281 281 ഷീല.പി.
ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍

പ്രദീപ് മോഹന്‍
ജൂനിയര്‍  സൂപ്രണ്ട്

  ആര്‍.എന്‍ 9447031791 254 ഷീല.പി.
ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍
ദിലീപ് കുമാര്‍ ഇ
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
റനി പോള്‍ റോയ്‌
സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
എ.ഡി.

0471-2519253 253 ശോഭ വി
ബിജു കെ. നായര്‍
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
ബാലു റ്റി.എസ്.
ക്ലര്‍ക്ക്
ഒ&എം 0471-2519252 252 ശോഭ വി
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് ലക്ഷമി എല്‍.എസ്‌ ഇ.ഡി 0471-2519249 249 ശോഭ വി
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് ഇ.എച്ച് 0471-2519266 266 ശോഭ വി
കുമാരി പ്രമീള
സീനിയര്‍് സൂപ്രണ്ട്
 
ക്ലര്‍ക്ക്
എച്ച്.റ്റി 0471-2519235 235 ശോഭ വി
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് തപാല്‍ 0471-2519317 317 ശോഭ വി
ഫെയര്‍കോപ്പി സൂപ്രണ്ട് സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് ഡെസ്പാച്ച് 0471-2519307 307 ശോഭ വി
ബിജു
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
ഷീജ
സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
ഇ.ബി. 0471-2519245 245 ശോഭ വി
ശോഭ
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
ജയചന്ദ്രന്‍
ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്
ഇ.സി 0471-2519247 247 ഡോ.ജോസ് ജി ഡിക്രൂസ്‌
അഡീ. ഡയറക്ടര്‍ (വിജിലന്‍സ്)