വിവരാവകാശം

അഡീഷണല്‍ സേവനാവകാശ നിയമം 2014

2012 ലെ കേരള സംസ്ഥാന സേവനാവകാശ ആക്ട് പ്രകാരം ആരോഗ്യസേവന വകുപ്പ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങള്‍

2005 ലെ വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ട്രേറ്റിലെ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍, അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍, അപ്പീല്‍ അധികാരികളുടെയും പേര്, തസ്തിക, ടെലഫോണ്‍ നം.(പുറത്തു നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ നമ്പറിന് മുമ്പായി 2519 എന്ന നമ്പര്‍ ചേര്‍ത്ത് വിളിക്കാവുന്നതാണ്).

 

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍
ഓഫീസറുടെ പേര്, തസ്തിക
അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍
ഓഫീസറുടെ പേര്, തസ്തിക
സെക്ഷന്‍ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ഓഫീസ്
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
അപ്പീല്‍ അധികാരിയുടെ പേര്,
തസ്തിക
സുനില്‍ കുമാര്‍
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
ലക്ഷമി.എല്‍.എസ് ഇ.എ 0471-2519246 246 ഡോ.സരിത.ആര്‍.എല്‍
ഡി.എച്ച്.എസ്.
ഷേര്‍ളി
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
ലാല്‍മോന്‍.ഡി,
സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
എഫ്.ഡബ്ല്യു.എ 0471-2519336 336 ഡോ.പ്രീത.പി.പി.
അഡീ.ഡയറക്ടര്‍ (FW)
രാധിക, 
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
ഷൈനി.എ. എഫ്.ഡബ്ല്യു.ബി

0471-2519337 337  
ബിജു
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
വിമല്‍ റോയ്
സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
എഫ്.ഡബ്ല്യു.സി 0471-2519339 339  
പ്രീത്
ഡെമോഗ്രാഫര്‍
സുജാത എച്ച്.ഐ.സി 0471-2519335 335  
ജയകുമാരി
എച്ച്.സി.
ജയലക്ഷ്മി
സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
യു.ഐ.പി 0471-2519339 339  
ബിനു.ആര്‍
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
പ്രശാന്ത്
സീനിയര്‍  ക്ലാര്‍ക്ക്
ഇ.എസ് 0471-2519224 224 കുമാരിബീന.വി.റ്റി.
എ.ഒ.
ജോണി ജോണ്‍
സീനിയര്‍ സുപ്രണ്ട്
ദിവ്യ.ബി.റ്റി. എം.എച്ച് 0471-2519257 257 ഡോ.ബിന്ദുമോഹന്‍
അഡീ. ഡയറക്ടര്‍ (മെഡിക്കല്‍)
ഷൈമ
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
പ്രിയ എം.ആര്‍ 0471-2519257 257 ഡോ.പാര്‍വതി.എ.പി
അഡീ. ഡയറക്ടര്‍.
(റ്റി.ബി)
ഗീത.ജി.
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
മോളിക്കുട്ടി
സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
എം.എസ്.പി. 0471-2519213 213 ഡോ.ബിന്ദുമോഹന്‍
അഡീ.ഡയറക്ടര്‍
(മെഡിക്കല്‍)
മിനി.എസ്.എസ്
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
സുഹാസ് എം.എസ്.എ 0471-2519212 212 ഡോ.ബിന്ദുമോഹന്‍
അഡീ. ഡയറക്ടര്‍ (മെഡിക്കല്‍)
ജയലത.വി.
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
ഗോപകുമാര്‍.എസ്.പി
സീനിയര്‍  ക്ലാര്‍ക്ക്
ഇ.എഫ് 0471-2519285

285 ഡോ.സമീറ.എ.
അഡീ. ഡയറക്ടര്‍ (എ&റ്റി)
ഡോ.ബിന്ദുമോഹന്‍ അഡീ. ഡയറക്ടര്‍ (മെഡിക്കല്‍)
കെ.എസ്. പത്മകുമാര്‍
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
സജി.എം.
സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
ഇ.ജി. 0471-2519251 251 ഡോ.മീനാക്ഷി.വി.
അഡീ. ഡയറക്ടര്‍ (പി.എച്ച്)
ഡോ.സമീറ.എ.
അഡീ. ഡയറക്ടര്‍ (എ&റ്റി)
ഗിരീശന്‍ പിള്ള
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
പ്രിന്‍സ് മോഹന്‍
സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
പി.എച്ച്

0471-2519291 291 ഡോ.മീനാക്ഷി.വി.
അഡീ. ഡയറക്ടര്‍ (പി.എച്ച്)
വിശ്വനാഥന്‍.കെ.വി.
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
റോബിന്‍ ജോസഫ് എം.സി. 0471-2519217 217 ഡോ.രാജു.വി.ആ.ര്‍
അഡീ. ഡയറക്ടര്‍ (പ്ലാനിംഗ്)
ഡോ.സമീറ.എ.
അഡീ. ഡയറക്ടര്‍ (എ&റ്റി)
തുളസീധരന്‍.പി.
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
പ്രേമലത
സീനിയര്‍  ക്ലര്‍ക്ക്
പി.എല്‍.എ

0471-2519216

216 ഡോ.രാജു.വി.ആര്‍
അഡീ. ഡയറക്ടര്‍ (പ്ലാനിംഗ്)
രാജന്‍.വി.കെ
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
സന്തോഷ്
സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
പി.എല്‍.ബി

0471-2519316 316 ഡോ.രാജു.വി.ആര്‍
അഡീ. ഡയറക്ടര്‍ (പ്ലാനിംഗ്)
സുനില്‍കുമാര്‍.സി.കെ
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
മിനി.പി.ചാക്കാ എ.ബി 0471-2519280 280 ഷീല.പി.
ഫിനാന്‍സ്  ഓഫീസര്‍
റോഷന്‍ ലാല്‍
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
സുരേഷ്‌കുമാര്‍.പി എ.സി 0471-2519289 289 ഷീല.പി.
ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍്
ശോഭ.കെ.ആര്‍
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
ചിത്രലേഖ.വി.എം എ.ഇ 0471-2519281 281 ഷീല.പി.
ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍

പ്രദീപ് മോഹന്‍
ജൂനിയര്‍  സൂപ്രണ്ട്

  ആര്‍.എന്‍ 9447031791 254 ഷീല.പി.
ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍
സൂജാദേവി.ആര്‍
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
ശ്രീജിത്ത്. വി.എസ്.
സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
എ.ഡി.

0471-2519253 253 കുമാരിബീന.വി.റ്റി.
എ.ഒ.
രജികൃഷ്ണ.കെ.എസ്
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
സിബില്‍.എം.വി
ക്ലര്‍ക്ക്
ഒ&എം 0471-2519252 252 കുമാരിബീന.വി.റ്റി.
എ.ഒ.
ലാല്‍ കൃഷ്ണന്‍.കെ
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
ഷീല.എ ഇ.ഡി 0471-2519249 249 കുമാരിബീന.വി.റ്റി.
എ.ഒ.
മായ
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
പ്രദീപ്.എസ്.
സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
ഇ.എച്ച് 0471-2519266 266 കുമാരിബീന.വി.റ്റി.
എ.ഒ.
കുമാരി പ്രമീള
സീനിയര്‍് സൂപ്രണ്ട്
ബൈജു. എല്‍.എസ്.
ക്ലര്‍ക്ക്
എച്ച്.റ്റി 0471-2519235 235 കുമാരിബീന.വി.റ്റി.
എ.ഒ.
അശോക്.എം.പി
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
ശ്രീകുമാരി. കെ.പി.
സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
തപാല്‍ 0471-2519317 317 കുമാരിബീന.വി.റ്റി.
എ.ഒ.
ഷജനവാസ്
ഫെയര്‍കോപ്പി സൂപ്രണ്ട്
മോനീന്ദ്രന്‍. എം.എ
സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
ഡെസ്പാച്ച് 0471-2519307 307 കുമാരിബീന.വി.റ്റി.
എ.ഒ.
ലത
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
ശൈലജ.സി.
സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
ഇ.ബി. 0471-2519245 245 കുമാരിബീന.വി.റ്റി.
എ.ഒ.
റീബ ബാലചന്ദ്രന്‍
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
അനില്‍കുമാര്‍
ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്
ഇ.സി 0471-2519247 247 ഡോ.മുരളീധരന്‍ പിള്ള
അഡീ. ഡയറക്ടര്‍ (വിജിലന്‍സ്)