ബോധവത്കരണ സാമഗ്രികള്‍/ IEC /BCC materials

   നിപ വൈറസ്- സംശയങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും  നിപ വൈറസ്- പ്രതിരോധ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍  നിപ വൈറസ്- ഇ സജ്ഞീവനി ഒ.പി  NIPAH- Pamphlet  കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണിലുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്  സംസ്ഥാനതല കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം ഫോണ്‍ നമ്പര്‍  കോഴിക്കോട് കണ്‍ട്രോള്‍ സെല്‍ -ഫോണ്‍ നമ്പര്‍  ടെലിമനസ്സ്‌  രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍  രോഗം പകരാതിരിക്കാൻ‍ എടുക്കേണ്ട മുൻ‍കരുതലുകൾ  രോഗം പകരുന്ന വിധം

Continue Reading

സങ്കേതിക രേഖകള്‍/ Technical Documents

30/09/2023  Guidelines with regard to isolation, testing and discharge of patients presenting with influenza like illness in the context of Nipah Outbreak in Kozhikode District 20/09/2023  NIPAH- Guidance on clinical care and infection control practices 18/09/2023  Nipah-Training PPT for Medical Officers 16/09/2023  Nipah Virus Infection – Revised Treatment – Guidelines 16/09/2023  Nipah- Training PPT for […]

Continue Reading

പൊതുവിവരങ്ങള്‍/ General Information

25/09/2023  നിപ വൈറസ് -കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണിലെ ഇളവുകള്‍ 23/09/2023  നിപ വൈറസ് -കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണ്‍ 23/09/2023  നിപ വൈറസ് രോഗം- വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 21/09/2023  നിപ വൈറസ് -കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണിലെ ഇളവുകള്‍ 20/09/2023  നിപ വൈറസ് -കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണിലെ ഇളവുകള്‍ 19/09/2023  നിപ വൈറസ് -കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണിലെ ഇളവുകള്‍ 17/09/2023  നിപാ വൈറസ് രോഗം- ശബരിമലയില്‍ കന്നിമാസ പൂജാ കാലയളവിലെ തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്കായി മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 16/09/2023  Nipah Virus Infection – Revised […]

Continue Reading

2023 & 2024

11/04/2024  ദന്തല്‍ ഹൈജീനിസ്റ്റ് -ജോലിയില്‍ പുന:പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ്‌ 09/04/2024  ഒ.എ (ഇ.കെ.എം)  നം. 1929/2023-അനുപാലന ഉത്തരവ്‌ 06/04/2024  ദന്തല്‍ ഹൈജീനിസ്റ്റ് -ശൂന്യവേതനാവധിക്കുശേഷം നിയമന ഉത്തരവ്‌ 06/04/2024  ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് 2-പി.എസ്.സി വഴി നിയമന ഉത്തരവ് 05/04/2024  അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജന്‍- പഠനാവധികഴിഞ്ഞ് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമന ഉത്തരവ്‌ 30/03/2024  അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡെന്‍റല്‍ സര്‍ജന്‍-പുന:പ്രവേശിക്കുന്നതിനുളള നിയമന ഉത്തരവ്‌ 25/03/2024  അസിസ്റ്റന്റ് സര്‍ജന്‍- ശൂന്യവേതനാവധിയ്ക്ക് ശേഷം നല്‍കിയ നിയമനം റദ്ദാക്കിയ ഉത്തരവ്‌ 23/03/2024  അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജന്‍- നിയമന ഉത്തരവ് 16/03/2024 […]

Continue Reading