2023

02/06/2023  പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023-അന്തിമ പട്ടിക വിടുതല്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി ഡെപ്യൂട്ടി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍ ആന്റ് മീഡിയ ഓഫീസര്‍ ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക് ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്‌ 01/06/2023  പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023-അന്തിമ പട്ടിക സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് /ലേ സെക്രട്ടറി ജൂനിയര്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് 1 31/05/2023  പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2023-അന്തിമ പട്ടിക അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജന്‍ ഡെന്‍റല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജന്‍ ജൂനിയര്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ജൂനിയര്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റ്   31/05/2023  പബ്ലിക്കേഷന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് -ബൈ […]

Continue Reading