ബോധവത്കരണ സാമഗ്രികള്‍/ IEC /BCC materials

Uncategorized

 

 നിപ വൈറസ്- സംശയങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും
 നിപ വൈറസ്- പ്രതിരോധ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍
 നിപ വൈറസ്- ഇ സജ്ഞീവനി ഒ.പി
 NIPAH- Pamphlet
 കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണിലുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
 സംസ്ഥാനതല കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
 കോഴിക്കോട് കണ്‍ട്രോള്‍ സെല്‍ -ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
 ടെലിമനസ്സ്‌
 രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍
 രോഗം പകരാതിരിക്കാൻ‍ എടുക്കേണ്ട മുൻ‍കരുതലുകൾ
 രോഗം പകരുന്ന വിധം